عراق 0 - جام جهانی 1000

همه جا سیاست  بازی
2012 صدای سوریه رو خفه کردند
تمام تلاششون رو هم کردند ایران کشتی قهرمان نشه
اینجا صدای عراق رو خفه کردند و نگذاشتند ایران خود نمایی کنه....
واقعا متاسفم ک اینطور فکر میکنند ما بازی میخوریم....
و همچنین برای سیاسی کردن تفریحات مردم جهانبازم بگید ورزش سیاست بردار نیست


بی ربط : ایران آرژانتین رو به والیبال دعوت کنه ....