استاد امجد حفظه الله :·

         دنیا می خواهید؟ حسین.آخرت می خواهید؟ حسین. به شرطی که ظلم را امضاء نکنید. به شرطی که ظلم را امضاء نکنید.به شرطی که چاپلوسی نکنید.بعضی ها خیلی مجیزگو هستند. کسی که در برابر قدرت ذلیل می شود معلوم است خدا را قبول ندارد.

 

·         گوش نکنیم به این جاهلانی که می گویند گریه برای امام حسین چیست ؟!!! شست و شوئی کن و آنگه به خرابات در آی . بزرگان ما قبل از منبر روضه می خواندند که مردم آماده بشوند برای شنیدن نصیحت.علمای ما قبل از درس روضه می خواندند...


استاد آیت الله امجد رو خدا حفظ کنند...

ادامه دارد....