استاد امجد:

به جوان می گیم ای جوان! من نمی خوام تو رو به سمت خودم جذب کنم. من فقط به تو یه حرف می زنم. تو اگه بمب بارون بشه چی کار می کنی؟ نمی ری پناهگاه؟ خوب این دنیا همونه. همه اش ظواهره. گول این ظواهر رو نخور. برو تو پناهگاه خدا. اون جا باش بمب بارون که تموم شد بیا بیرون زندگی کن. اینا زندگی نیست که اینا ظاهرش قشنگه توش هیچی نیست.پ.ن (پی نوشت):
" وای به حال کسی که به خاطر زیاد شنیدن حرف های حق دلش نسبت به آن ها سخت شود..."
حاج آقا مرتضی تهرانی


 دست نوشت : حرف این اساتید خیلی موثر تر از حرف منه یقینا چون خودم میدونم ....

خدا نصیب خیر به دوست عزیزم نصیر بده که بعضی اوقات از مطالبش استفاده میکنم...

ره تقوا