عمریست نقش جان و تنم مشهد الرضاست

اوج تمام پر زدنم مشهد الرضاست

هر جا سوال شد که دلت در کجا خوش است؟

بی اختیار بر دهنم مشهد الرضاست

مبعث،غدیر،ماه صفر،باز زایرم

یعنی تمام پنج تنم مشهد الرضاست

اینجا مدینه دل ما کربلای ماست

یعنی حسین و هم حسنم مشهد الرضاست

من مانده ام نماز شکسته برای چیست

وقتی حقیقتا وطنم مشهد الرضاست------------------------------------------------------------------------------------
این روزا همه گفتن : سید! من مشهدم و...
دلم آب شد آقا!
من هرچقدر هم تلاش کنم که دارم میکنم تو نطلبی نمیشه...
دلم تنگه واسه یه اذن دخول تو باب الجواد....
پابرهنه روی زمین صحن قدس پا گذاشتن....
با صلوات خاصه تو گوهر شاد اومدن....
با مناجات کردن وارد روضه منوره شدن و ....
آقا بطلب...