سلام سیّدِ خوبم؛ خدا نگهدارت

هزار ناز طبیبانه است بیمارت

 

تمام درد و بلاها به جان من، آقا!

مباد لحظه ای اصلاً دهند آزارت

 

گره گشاتر از آنی که کوری گره ها

به دست های تو افتد؛ کُند گرفتارت

 

عزیز ملّت ایران، ادامه ی خوبان

بیا دوباره به میدان، ببند دستارت

 

سرت سلامت و جانت دوباره جان افزا

بیا که چشم به راه توایم و دیدارت