وظایف صداوسیما:
۱-پیدا کردن زنان با حجاب در بازی های فوتبال و والیبال
۲-پیدا کردن زنان بد حجاب در راهپیمایی ۲۲ بهمن و روز قدس!

(به نقل از طنز بهداشتی که توی پیوند هاست)