سلام

به نقل از یک عزیز:

((آقای علوی نامی بود روحانی بود.ایشون می اومد سخنرانی میکرد مثل آقای پناهیان و حتی بسیار پر شور تر و انقلابی تر.پدرم که فوت کرد برای مراسم دنبال روحانی میگشتم.مجید بهم گفت به آقای علوی بگو . پرسیدم چقدر میگیره ؟ گفت هرچی بهش بدی براش مهم نیست.اومد و سخنرانی کرد . بعد مراسم توی پاکت یه مبلغ متوسطی که شاید در خور ایشون نبود گذاشتم و همش دلهره داشتم . وقتی از مجلس اومد بیرون پاکت رو بهش دادم ولی خدا میدونه با چه زحمتی پاکت رو قبول کرد . هر چی اصرار کردم حاجی تورو به خدا خجالت زده نکن مارو . ولی اصلا فک کنم پول گرفتن برا مراسم ختم رو درست نمیدونست . خلاصه خیلی آدم خوبی بود . کار مردم رو راه می انداخت و هیچ انتظاری نداشت .))


این یعنی روحانی سالم...

اون وقت بعضی از همین علمای بزرگ پاکت رو که بهش میدی (1) باز میکنه... (2) میشمره مبلغ رو (3) اگر در حد جیب شیخ آب حوضی نباشه معترض میشه که این دیگه چیه و ....

تازه خیلی از علما پاکت رو بین پاکت های دیگه میگذاشتند تا نفهمند چه کسی چه مبلغی داده ....

بازم جملات کلیدی:

اینجوریه که بی عدالتی ، بی حرمتی و بقیه کارهای این روحانی نماهاست که باعث بدنامی اسلام میشه...

یادمون باشه در برخورد با این آخوندهای آب حوضی...

نگیم این آخوندا گندشو در آوردن

بگیم این دیگه چه آخوندیه!

اگ خدا بخواد و استقبال خوب باشه ادامه خواهم داد...