إِلَهِی وَ رَبِّی مَنْ لِی غَیْرُکَ

جز تو مولایی ندارم ، جز کربلا جایی ندارم