آقا جان یه گله دارم....

برای این همه آدم تو این دنیا جا داشتی...

برا من جا نداشتی...

آقا جان...

میگن صف حرم یه سرش کربلات یه سرش مرز مهران و شلمچه....

آقا ان شاالله یه سرش رو مشهد الرضا میکنیم یه سرش رو شمس الشموس حرمت شما...