بسم الله ...


ان شاء الله با عنایت خدا


هر وقت توفیق پیدا بشه . یه شهید به هم معرفی می کنیم

با هم رفقا! ان شاء الله پر میکشیم سوی خدا...


شهید حجت الله رحیمی


شهادت ۹۰/۱۲/۱۸