سلام دوستان

من برگشتم ولی داغون...

حال خوبی ندارم

وضعم انقدر خراب شده تحمل هیچ کس رو ندارم

حتی عزیز ترین دوستام

همش میخوام تنها باشم

شدم مرده متحرک ....

ماه رمضون داره میاد

من هنوز اماده نیستم

زمان هم وانمیسته

نمیدونم چی بگم...

علی الحساب این عکس رو داشته باشید