چیه که همه دنبال این هستیم که اما زمان رو ببینیم
مردی یه کاری کن امام زمان عج بین این همه محبانش تورو شیعه ببینه!   @_@
از شیخ مفید ره یاد بگیریم
این نامه از امام ع خوندنش خیلی خوبه:


احمد بن على بن ابى طالب طبرسى در کتاب «احتجاج» مى‏ نویسد:

مکتوبى در اواخر ماه صفر سال ۴۱۰ (هجرى) از ناحیه مقدسه امام زمان علیه السّلام به شیخ مفید محمّد ابن محمّد بن نعمان قدس اللَّه روحه رسید رساننده آن مکتوب گفته است که آن را از ناحیه اى متصل به حجاز آورده، مضمون توقیع اینست:

 

این مکتوبى است براى برادر با ایمان و دوست رشید ابى عبد اللَّه محمّد بن محمّد بن نعمان: شیخ مفید ادام اللَّه اعزازه که از جمله پیمانهائى است که بودیعت نهاده شده و از بندگان خدا اخذ گردیده است.

 

بسم اللَّه الرحمن الرحیم
سلام بر تو اى دوست مخلص در دین که در اعتقاد به ما با علم و یقین امتیاز دارى. ما شکر وجود تو را بپیشگاه خداوندى که جز او خدائى نیست برده و از ذات بیزوالش مسألت می نمائیم که رحمت پیاپى خود را بر آقا و مولى و پیغمبر ما محمّد و اولاد طاهرین او فرو فرستد، و به تو که پروردگار توفیقاتت را براى‏ یارى حق مستدام بدارد، و پاداش تو را با سخنانى که از جانب ما میگوئى با صداقت افزون گرداند، اعلام می داریم که: به ما اجازه داده شده که تو را بشرافت مکاتبه مفتخر سازیم و موظف بداریم که آنچه به تو می نویسیم به دوستان ما که نزد تو می باشند برسانى. خداوند آنها را به طاعت خود عزیز بدارد و با حفظ و عنایات خود مشکلات آنها را برطرف سازد.