عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد...

اینجوری علما دفع شر شیطان میکنند! شیطان رو میکشنند! خرخره اش رو میجوند!
اول به خدا و بعد به خودت قول بده بعد ادامه مطلب رو بزن...
یکی از علما که از بس که سر خودشون پایین بود آرتوروز گردن داشت میفرمود:((

برای کم شدن اثر نگاه نا خود آگاه (تاکید میکنم اثر نگاه نا خود آگاه (!))پس از هر بار رد شدن نگاه یک استغفر الله و اتوب الیه برای توبه خود و جلوگیری از نگاه عمدی بگویید و یک صلوات جهت اصلاح و عاقبت به خیری اون بد حجاب نذر فاطمه زهرا سلام الله علیها بخوانید.این طور هم در اصلاح آن شخص شریک شده اید و هم صواب کردید...  ))

- اولاً اینجوری علما دفع شر شیطان میکنند! شیطان رو میکشنند! خرخره اش رو میجوند!

- دوما اینجوری علما از مکر شیطان بر علیه خودش استفاده میکنند که این لطف خدا به این انسان هاست

- سوما جملات بالا نقل به مضمونه و نه بیشتر

- چهارما به هیچ کس مگر دوست عزیزم نگفته بودم این حرف رو . ولی دیدم ماه رمضان یک سفره ای خدا پهن کرده ما هم یه چیزی سر این سفره برا دیگران بگذاریم

دیگران کاشتند و ما خوردیم *** ما بکاریم و دیگران بخورند