از یکی از معصومین منقول است که: «أَنَّ أَشْرَفَ الْعُلُومِ هُوَ الْعِلْمُ الْإِلَهِی لِأَنَّ شَرَفَ الْعِلْمِ بِشَرَفِ الْمَعْلُوم؛ برترین علوم، علم خداشناسی است؛ زیرا که شرف و برتری هر علمی به شرف معلومش می باشد»[1]

«جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ مَا رَأْسُ الْعِلْمِ قَالَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ حَقَّ مَعْرِفَتِه؛ مردی خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله رسید و پرسید: ریشه و سرآمد علوم چیست؟ حضرت فرمودند: خدا شناسی»[2]

موافقید ببینیم امیر المومنین علیه السلام چطور خدا رو شناخته اند:

در حدیثی معروف هست که :« وقتی از ایشان سوال شد خدارا چگونه شناختی در جواب فرمودند:
عرفت الله بفسخ العزائم» یعنی مضموناً خدارا وقتی شناختم که عزم ها و تصمیم های محکم من رو شکاند!!!

پس وقتی تو یک کاری همه چیز درسته ولی بازم به هدفت نمیرسی شاید (تاکید میکنم شاید) خدا میخواد خودش رو به تو نشون بده!!!


نظرت چیه؟

-----------------------------------------------------------------------

[1] بحارالأنوار، ج 41، ص 139.

[2] همان، ج 3، ص 14.