امام باقر علیه السلام : هرکس خوش نیت باشد روزی ش زیاد میشود

امشب شب شهادت امام باقره (علیه السلام)!

خیلی های دیگه نمیدونند امام باقر (علیه السلام) اصلا چطور شهید شده و چطور به دنیا اومده و چطور زندگی کرده

خیلی از ما یادمون نیست که امشبه (!) واسه همین علامت تعجب گذاشتم...

و بد تر از همه خیلی های دیگه نمیدونند اصلا امام باقر امام چندمه...

میفهمید چی میگم؟ میفهمید از زدن این حرفا تنم داره میلرزه؟

تورو خدا میفهمی چقد آل علی غریبن؟

وقتی از در مسجد میام بیرون میبینم روز شهادت ولی نعمتم و جون زندگیم یکی با صدای نوار بلند از جلوی مسجد رد میشه میفهمید چه حسی دارم؟

خیلی از دست خودم ناراحتم...رب هب لی الجد فی خدمتک...
تا کار نکنیم باید تنمون از دست خودمون بلرزه...