بسم الله ...


خدا نگه دار استاد ...


پ.ن:


سخت است ... یتیمی ...


اللهم عجل وفاتی ...


مولایم تسلیت ، آقا جان تسلیت

یاران یکی یکی رفتند ، به فدای غریبی ات ...


آه ...