پیامبر اکرم (ص):(( ان الله لیغضب لغضب فاطمة ویرضی لرضاها.))
بی‏شک خداوند با خشم فاطمه علیها السلام به خشم می‏آید و با خشنودی او خشنود می‏شود .
منبع : الامالی، شیخ مفید، ص‏94
تقدیم به اقا مهدی شریفی خادم مادر سادات
...